Arter och ekosystem

Total tidsåtgång ca 185 min

Det här lektionspaketet innehåller tre övningar med enkelt och illustrativt bildstöd. Eleverna får fundera på om varje art är viktig och hur olika arter påverkar varandra.

Temafilm 3: Biologisk mångfald

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Är alla arter viktiga?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Biologisk mångfald (bildspel)

Den här övningen...

Så funkar biologisk mångfald

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Varg, rådjur och tall i ett ekosystem

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Vem gör vad i ett ekosystem?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...