Skogen som cirkulär resurs

Tema

Skogen som cirkulär resurs

Om skogen som cirkulär resurs

Skogsråvara är biobaserad och förnybar, och den spelar en viktig roll i framtidens cirkulära bioekonomi. Material från skogen används för till exempel hus, möbler och kartong, och det kan ersätta fler produkter som idag görs av fossila råvaror, som betong, drivmedel och plast. Dyk in i temat om skogen som cirkulär resurs, här finns lekfulla, argumenterande och utforskande övningar. Starta tex med temafilm 4, där textilforskaren Felicia Syrén och Emma Berglund från Skogsindustrierna pratar om hur vi kan använda skog i textilier och för att bygga hus och skapa innovativa produkter. Du hittar filmen, med tillhörande övning, i lektionspaketet om cirkulär bioekonomi.

 

Avsnitt inom temat skogen som cirkulär resurs

Skogen som cirkulär resurs

Framtidens cirkulära bioekonomi

År 2050 har vi kommit närmare den cirkulära bioekonomin. Produktdesign, återvinningsprocesser, konsumtionsvanor - allt har blivit lite smartare. Men hur ser samhället ut mer exakt? Här får eleverna utforska och diskutera olika framtidsscenarier.

Vad funderar du på?

Om du saknar något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se