Klimat och konsekvenser

Innehåll i avsnittet

Detta avsnitt handlar om grunderna i klimatförändringarna. Hur funkar växthuseffekten – den naturliga och den förstärkta? Eleverna får undersöka vilka konsekvenser som kan uppstå och titta på vilka framsteg vi redan uppnått.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Klimat och konsekvenser

Förändrat klimat 170 min
Här repeterar vi grunderna för klimatförändringarna, men fördjupar oss också i mer komplicerade fakta om t.ex. tröskelvärden. 
Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se