Läs om biologisk mångfald

Total tidsåtgång ca 60 min

I det här lektionspaketet får eleverna genom att läsa och reflektera kring biologisk mångfald fördjupad kunskap kring begreppet.

Läs och lär om biologisk mångfald

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...