Framtidens cirkulära bioekonomi

Innehåll i avsnittet

Till år 2050 har vi passerat ett antal hållplatser längs vår gemensamma hållbarhetsresa. Men hur ser samhället ut i övrigt? Det är frågan i det här avsnittet, där eleverna får utforska olika framtidsscenarier.

Så matchar avsnittet det centrala innehållet

Lektionspaket inom Framtidens cirkulära bioekonomi

Framtidsscenarier 290 min
I det här lektionspaketet utforskar vi fyra olika framtider som ryms inom planetens gränser. Välkommen till 2050!
Vad funderar du på?

Om du saknar något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se