Introduktion globala mål

Innehåll i avsnittet

Ungefär en tredjedel av jordens yta består av skog. Skogen förgrenar sig in i hela samhället och berör därför flera av de globala målen. Skogen är hem för både djur och växter, och ger oss ren luft och rent vatten, och jobb och inkomster åt många människor. Skogen binder koldioxid och bidrar till att hålla vårt klimat i schack.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Introduktion globala mål

Globala mål och skog 60 min
I detta korta lektionspaket använder vi skogen för att konkretisera de globala målen och koppla dem till Sverige. Det utgör en bra bas för resten av läromedlet.
Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se