Aktuellt

  • Arbeta igenom Skogslabbets lärmoduler med dina kollegor
  • Skogslabbets webbinarier
  • Nyheter och fördjupningar
  • (Prenumerera på vårt nyhetsbrev – inte högprio om det är meckigt att flytta blocket)

Nyheter

… och pressmeddelanden. PETER: Här kan vi köra manuella länkningar till undersidor i ett förstaläge, men ganska snart behövs nog en funktion med nyhetsarkiv.

Lärmoduler

Lärmodulerna är framtagna av Sveriges lantbruksuniversitet och har inspirerats av Skolverkets lärmoduler. Målgruppen är lärare på gymnasiet, i ämneslag och/eller programarbetslag. Lärmodulerna syftar till att ge stöd till undervisning inom t ex naturkunskap, biologi, kemi, samhällskunskap och geografi om olika aspekter av hållbar utveckling med koppling till skog. Materialet kan anpassas för att användas inom naturvetenskapliga ämnen för ämneslag och ämnesintegrerat för programarbetslag.

Antologin Skogens värden, forskares reflektioner (Mittuniversitetet, 2022), som används i lärmodulerna, syftar till att belysa skogen utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Anslaget är populärvetenskapligt, och målet är att texterna ska nå en bredare läsekrets än de som vanligen läser vetenskapliga publikationer.

Webbinarier

Kommande webbinarium:

Skogen, en biobaserad och cirkulär resurs, 28 mars

Genomförda webbinarier:

Skog och klimat (9 november 2022)

PETER: videovisningen behöver finlir

Se webbinariet om skog och klimat i efterhand. Ladda ner presentationen (ännu ej tillgänglighetsanpassad).

Medverkande:

  • Isabella Hallberg Sramek, doktorand SLU
  • Anna Lodén & Helen Forsgren, författare Skogslabbet
  • Jessika Lagrelius, projektledare Skogslabbet

Biologisk mångfald (6 december 2022)

Se webbinariet om biologisk mångfald i efterhand. Ladda ner presentationen (ännu ej tillgänglighetsanpassad).

Medverkande:

  • Jörgen Sjögren, forskare SLU
  • Anna Lodén & Helen Forsgren, författare Skogslabbet
  • Jessika Lagrelius, projektledare Skogslabbet