Klimat och individ

Innehåll i avsnittet

För att motverka klimatförändringar behövs insatser på alla nivåer. Individen har en viktig roll i att spela i att vara med och driva utvecklingen. Individperspektivet i det här avsnittet är en ingång till att förstå problematiken. Vi tar också upp initiativ och aktiviteter på strukturell nivå, som är kritiska för att underlätta individuella förändringar. Missa inte temafilmen om klimat: Behöver vi toapapper? med bland annat (avgående) ordförande för Klimatpolitiska rådet, Johan Kuylenstierna, och tre ungdomar som funderar på vad vi ska göra med skogen.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Klimat och individ

Vårt klimatavtryck 165 min
Ett lektionspaket om klimatavtryck ur olika perspektiv. Individens klimatavtryck står i centrum, men vi tittar också på Sveriges påverkan nationellt och internationellt.
Klimatsmart mat 50 min
Maten vi lägger på våra tallrikar kan göra stor skillnad för klimatet. Låt eleverna utforska klimatpåverkan för olika livsmedel i två övningar.
Resa klimatsmart 60 min
Genom att utforska sina vardagsresor och semestrar kan eleverna förstå hur transporter påverkar klimatet.
Fördjupning klimat och individ 90 min
Här dyker vi djupare i klimatet, med hjälp av ett mer avancerat klimattest och en uppgift där eleverna ska undersöka länsstyrelsens klimatmål.
Vill du veta mer?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se