Instruktioner för elever

Varg, rådjur och tall i ett ekosystem

I par
30 min

Intro till övningen

De tre organismerna varg, rådjur och tall kan leva tillsammans i ett ekosystem, och påverkar varandra på olika sätt. I denna övning ska du diskutera hur de tre organismerna påverkar ekosystemet de lever i. 

Instruktioner för övningen

 1. Hur påverkas tallplantor?

  Titta på bilden här nedanför. Utgå från tallplantor och diskutera hur de påverkas av att antalet rådjur i skogen ökar från två till fem.  

 2. Lägg till en jägare

  Fundera på vad som händer i ekosystemet om en jägare kommer förbi och skjuter hälften av rådjuren.    

 3. Lägg till en varg

  Nästa steg är att föra in en art till, vargen.

  • Vad händer med antalet rådjur om en varg skaffar sig ett revir i skogen? 
  • Vad händer då med antalet tallplantor? 
  • Vad händer i ett ekosystem om det inte finns någon toppredator/toppkonsument utan endast (primär-)konsumenter? 
 4. Summera

  Summera genom att förklara bilden med egna ord.  Motivera antalet individer i de två olika scenarierna.  

Den här övningen...