Skogens ekosystemtjänster

Innehåll i avsnittet

Ekosystemtjänster kan sägas vara skogens bidrag till människors välbefinnande. I det här avsnittet får eleverna utforska varför de är så viktiga för oss människor, vad som gynnar och vad som hotar ekosystemtjänsterna.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Skogens ekosystemtjänster

Tjänster och gentjänster 180 min
I det här lektionspaketet får eleverna diskutera vad ekosystemtjänster är, och vad de betyder för oss människor. Sen blir det skogsbad!
Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se