Integritetspolicy för Skogslabbet

Vad gör Skogslabbet med personuppgifter?

Skogslabbet behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla information via nyhetsbrevsverktyget Ungapped till dig som valt att ta emot denna.

Vi behandlar också personuppgifter för att kunna göra e-postutskick och informera om aktuella projekt och aktiviteter.

Vilka personuppgifter samlar Skogslabbet in?

När du tecknar dig för Skogslabbets nyhetsbrev samlar vi in följande information:

  • Ditt för- och efternamn (valfritt)
  • Din e-postadress (obligatoriskt)
  • Din skola/arbetsplats (valfritt)

Hur skyddas dina personuppgifter?

All data som Ungapped samlar in lagras på servrar i Sverige (Stockholm), vilket säkerställer ett mycket säkert skydd av dina personuppgifter.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Utöver detta kan dina uppgifter lämnas ut till Skogslabbet och SLU:s leverantörer, samarbetspartners, medarbetare vid fakulteten för skogsvetenskap, som har tillgång till nyhetsbrevverktyget Ungapped, eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Skogslabbet och dig.

Vid överföring till annan part vidtar Skogslabbet alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer.

Skogslabbet kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Skogslabbet personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Rättslig grund

GDPR (General Data Protection Regulation) föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. Den lagliga grund som är aktuell för SLU/Skogslabbet är samtycke.

Den rättsliga grunden för behandlingen när det gäller andra utskick, som exempelvis pressmeddelanden, är att den är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse och följer av bl.a. myndighetsförordningen (2007:515).

SLU/Skogslabbet anser att den behandling av dina personuppgifter vi utför är nödvändig för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev samt andra utskick, som exempelvis pressmeddelanden..

Den lagliga grund som gäller för de olika typerna av behandlingar vi utför beskrivs närmare nedan.

Ändamål

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vi lagrar även uppgifter som vi själva samlar in via kontaktinformation på webbisdor.

Lagring

Ditt material lagras på nyhetsbrevsverktyget Ungappeds servrar (molnlagring i enlighet med GDPR). Om du väljer att avsluta din prenumeration så finns dina uppgifter kvar (syftet är att systemet på så vis håller koll på vilka som inte vill ha nyhetsbrevet längre). Om du vill att de ska raderas vänligen kontakta skogslabbet@slu.se.

Läs mer hos Ungapped om GDPR respektive GDPR och Schrems II

Vi lagrar även kontaktuppgifter för pressutskick m.m. på SLU:s egna servrar.

Vill du ha dina uppgifter raderade raderade vänligen kontakta skogslabbet@slu.se.

Data till tredje land

Skogslabbet kommer inte att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta dataskydd@slu.se.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla detta samtycke närsomhelst.

Synpunkter

Om du har synpunkter på Skogslabbets och SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till skogslabbet@slu.se

Om du inte är nöjd med SLU:s svar på din kontakt, kan du vända dig med klagomål på SLU:s behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se eller telefon 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om IMY:s tillsyn på deras webbplats.

[cookiepolicy]