Instruktioner för elever

Vem gör vad i ett ekosystem?

I par
15 min

Intro till övningen

Alla arter har en roll men hur viktig är var och en? Diskutera utifrån bilderna som ligger längst ner på sidan. 

Instruktioner för övningen

 1. Diskutera: ekosystem

  Diskutera parvis vilka olika ekosystem det finns. Skriv upp era förslag, t ex på whiteboard eller digital anslagstavla.

 2. Diskutera: arter och roller

  • Vilken ”roll” har respektive art i ekosystemet?   
  • Kan en art ha flera roller?  
  • På vilka sätt är arten viktig för ett hållbart ekosystem?
 3. Diskutera roller i näringsväv

  Studera bild 1, som finns längre ner på sidan: Näringsväv med elva arter i ett ekosystem. Diskutera vilken roll de olika nivåerna har i en näringsväv i ett ekosystem. 

 4. Prioritera och motivera

  Fortsätt sedan med bild 2: Näringsväv med 20 tjugo arter i ett ekosystem. Välj ut elva arter som ska få finnas kvar i ekosystemet. Motivera varför ni har valt som ni har gjort.

  Ni kan använda er av bild 3 som stöd när ni väljer.

Den här övningen...