Kompetens för framtiden

Innehåll i avsnittet

Förmågor som att välja ståndpunkt, argumentera och göra avvägningar i hållbarhetsfrågor är viktiga i en komplex och föränderlig värld. I det här avsnittet står argumentation liksom designprocessen i ett fiktivt företag på agendan.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Kompetens för framtiden

Innehåll i avsnittet

Förmågor som att välja ståndpunkt, argumentera och göra avvägningar i hållbarhetsfrågor är viktiga i en komplex och föränderlig värld. I det här avsnittet står argumentation liksom designprocessen i ett fiktivt företag på agendan.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Kompetens för framtiden

Argumentation

40 min

Att kunna sätta sig in i olika perspektiv och ha koll på sina argument är viktiga förmågor i samtid och framtid. Här får eleverna öva på dessa med hjälp av ett matrisverktyg.
Entreprenörskap

120 min

Låt eleverna göra avvägningar kring hållbarhet i ett fiktivt företag. Hemliga uppdrag, design och produktutveckling ingår!

Vad funderar du på?

Om du saknar något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se