Hållbar utveckling och skog

Total tidsåtgång ca 65 min

Här utforskar vi de olika perspektiven av hållbar utveckling med skog som utgångspunkt. Lektionspaketet innehåller bland annat en concept cartoon, som ger eleverna en bild av olika infallsvinklar till skogsbruk, och en sorteringsövning.

 

Vad kan du om hållbar utveckling?
Om övningen Skriv ut

Det här är ett kort frågeparti med valbara alternativ för att testa elevernas insikt i definitionen av hållbar utveckling. Frågan lyder: Vilken eller vilka delar av hållbar utveckling ingår i de 17 globala målen? 

Övningen passar bra som en introduktion, en introticket, till området hållbar utveckling där skogen får en central roll för att konkretisera och koppla fokus till Sverige. Innehållet passar även att användas i lektionspaketet Globala mål och skog.  

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Hållbar utveckling (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom det och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller en fördjupad läsning.

Den här övningen...

Vad ska farmor göra med skogen?
Om övningen Skriv ut

Det här är en diskussionsuppgift där utgångspunkten är ett dilemma som handlar om privatägd skog och hur den ska brukas. Dilemmat ger eleverna en bild av vilka olika infallsvinklar som kan finnas för att bruka skogen i Sverige. 

Skogsbolaget tycker att det är dags att avverka medan ägarna (farmor och farfar) vill fortsätta att plocka blåbär i skogen. Grannarna och fågelskådaren har också synpunkter på hur skogen ska brukas och älgjägarna vill ha bete för älgarna.  

Övningen passar bra efter att eleverna har fått en introduktion till hållbar utveckling. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Sortera hållbarhet
Om övningen Skriv ut

Det här är en diskussionsuppgift där eleverna ska fundera över vilka ord/begrepp som passar till de olika delarna av hållbar utveckling. Övningen är uppdelad i tre delar, A–C, för att ge eleverna en tydlig struktur att följa. I del A är bubblorna skilda från varandra, i B är de lite omlott och i C går bubblorna in i varandra. 

Övningen passar bra som ett avslut, en exitticket, till området hållbar utveckling. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...