Hållbarhet och skog

Total tidsåtgång ca 65 min

Här utforskar vi de olika perspektiven av hållbar utveckling med skog som utgångspunkt. Lektionspaketet innehåller bland annat en concept cartoon, som ger eleverna en bild av olika infallsvinklar till skogsbruk, och en sorteringsövning.

 

Vad kan du om hållbar utveckling?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Hållbar utveckling (bildspel)

Den här övningen...

Vad ska farmor göra med skogen?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Sortera hållbarhet

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...