Om läromedlet

Skogslabbet är ett digitalt läromedel om skog och hållbar utveckling för gymnasiet. Gymnasielärare har utvecklat innehållet och säkerställt kopplingen till läroplanen. Läromedlet är baserat på aktuell forskning, och granskas av SLU-forskare.

Varför ett läromedel om skog och hållbar utveckling?

Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar, och är en del av lösningen på de utmaningar vi står inför. Knappt 7 av 10 gymnasieungdomar menar att skogen är viktig för miljö och klimat, visar en ny undersökning. Mer än hälften av ungdomarna tycker att det är viktigt att skolan undervisar om den här frågan.

Hur skogen ska hanteras är en komplex fråga som debatteras i media och diskuteras vid middagsbord. Vi människor har olika intressen i skogen och olika värderingar – och därför olika uppfattningar om hur vi ska hantera skogen. Dessa intressekonflikter ger goda möjligheter för elever att träna på att ta reda på fakta, argumentera och ta ställning – viktiga förmågor i en komplex värld. (Om du vill veta mer, läs Skolverkets artikel om Intressekonflikter och handlingskompetens och hela lärmodulen om intressekonflikter och handlingskompetens.)

Skogslabbet är kostnadsfritt, tack varje en investering från Ljungbergsfonden, en stiftelse som satsar på utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. SLU har medfinansierat projektet.

Uppdateringar kring Skogslabbet

Skogslabbets webbinarier

På våra webbinarier träffar du en forskare från SLU och två av våra läromedelsförfattare-

Läs hela inlägget här: Skogslabbets webbinarier

Aktuellt test

Vad tycker de som har testat?

En stor fördel med Skogslabbet är att det finns så mycket material. Du kan välja ut de delar som fungerar med gruppen.

Anders Persson

Gymnasielärare i naturkunskap, biologi och kemi

Sex kategorier med material

Bildspel

Göra

Läsa

Testa

Titta

Tycka

Vanliga frågor

Vad är läromedlet Skogslabbet?

Varför har ni gjort det här läromedlet?

Vilka är målgrupperna för läromedlet?

Vad innehåller läromedlet?

Vem är avsändare till läromedlet?

Vem har finansierat läromedlet?

Är läromedlet oberoende om det är externt finansierat?

Hur är läromedlet kvalitetssäkrat?

Vem har bestämt vilka delar som ska vara med i läromedlet?

Vad vill ni uppnå med läromedlet? Hur följer ni upp det?

Finns det någonstans där allmänheten kan ta del av läromedlet?

Vill du veta mer?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se