Så använder du Skogslabbet

Skogslabbet är lätt att anpassa efter dina och elevernas behov. Du kommer igång snabbt med färdiga lektionspaket. Om du vill sätta ihop dina lektioner själv kan du filtrera ut dina favoriter bland övningar, filmer och bildspel på sidan Lektionsmaterial. Läromedlet passar bra om du vill arbeta ämnesövergripande tillsammans med kollegor, eller så plockar du ut en enstaka övning eller film till en lektion. Och allt däremellan.

Navigera rätt

Vi har delat in Skogslabbet i olika nivåer. Läromedlet innehåller fem teman: Hållbar utveckling, Klimat, Biologisk mångfald, Skogen som cirkulär resurs och Människan och skogen. Under varje tema finns ett eller flera avsnitt, som i sin tur innehåller ett eller flera lektionspaket. Ett lektionspaket är, precis som det låter, en paketerad lektion (eller flera lektioner) med övningar och bildspel. För de flesta övningar finns en elevsida som innehåller det mesta som eleverna kan behöva.

Om du klickar på Teman och avsnitt längst upp på sidan får du upp en innehållsmeny som visar alla nivåer. Fäll sedan ut lektionspaketen genom att klicka på de små pilarna – och sedär: nu har du en överblick över allt innehåll.

På sidan Lektionsmaterial kan som sagt du söka och filtrera ut hela lektionspaket eller enstaka övningar och filmer.

Vad innehåller läromedlet?

Skogslabbet består av ett femitotal övningar, tolv bildspel, närmare hundra egna illustrationer och fem (snart tio) filmer. Innehållet är indelat i sex kategorier: bildspel, filmer och fyra slags övningar (läsa, testa, titta och göra). Se kategorierna längre ner på sidan. En fyllig lärarhandledning ingår till varje övning, med instruktioner kring genomförande, frågor att diskutera och tips på fördjupning och merläsning. Det finns också elevsidor kopplat till övningarna, kompletta med instruktioner, filmer och annat material.

Sex kategorier med material

Bildspel

Göra

Läsa

Testa

Titta

Tycka