Livscykelanalys

Total tidsåtgång ca 60 min

Genom att analysera en produkts livscykel, från råvara till avfall inklusive återvinning och återanvändning, får eleverna bättre förståelse för t ex cirkulär ekonomi och hur vi hanterar våra resurser. Vi har skapat ett översiktligt schema över viktiga flöden, som hjälper eleverna att förstå och strukturera sitt arbete. Lektionspaketet består av denna pärla till övning. 

Allt hänger ihop
Om övningen Skriv ut

Uppgiften hjälper till att skapa förståelse kring produktion och konsumtion, resurser, livscykelanalys och cirkulär ekonomi. Den kan gärna användas som ett delmoment när man arbetar med exempelvis konsumtion, ekonomi eller hållbarhetsfrågor. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...