Livscykelanalys

Total tidsåtgång ca 60 min

Genom att analysera en produkts livscykel, från råvara till avfall inklusive återvinning och återanvändning, får eleverna bättre förståelse för t ex cirkulär ekonomi och hur vi hanterar våra resurser. Vi har skapat ett översiktligt schema över viktiga flöden, som hjälper eleverna att förstå och strukturera sitt arbete. Lektionspaketet består av denna pärla till övning. 

Allt hänger ihop

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...