Skogens biologiska mångfald

Innehåll i avsnittet

I det här avsnittet, som består av ett lektionspaket, kikar vi in i skogen och dess viktiga biologiska mångfald. Vi breddar bilden genom att utforska människors känslor inför olika typer av skog, och fördjupar oss i Sveriges varierande biologiska mångfald.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Skogens biologiska mångfald

Skogstyper 155 min
Här får eleverna jämföra biologisk mångfald mellan Sveriges län, och utforska människors relation till skogen.
Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se