Vårt klimatavtryck

Total tidsåtgång ca 165 min

Det här lektionspaketet hanterar klimatavtryck ur olika perspektiv, både för den enskilda och för Sverige som helhet. Med konkreta övningar om t.ex. mat och resor får eleverna bättre förståelse för vad som påverkar klimatet.

Temafilm 2: Klimat – behöver vi toalettpapper?
Om filmen Skriv ut

I den här filmen får eleverna träffa forskaren Isabella Hallberg Sramek. Hon resonerar bland annat om träprodukter som lagrar koldioxid länge. På Fågelsjö Gammelgård är golvplankorna gjorda av 300 år gamla träd, och golvet har legat i byggnaden i 200 år. Förpackningar och andra produkter med kort livslängd kan vara bra för att ersätta fossila råvaror, men koldioxiden går snabbt ut i atmosfären igen. Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet, menar att klimatomställningen måste drivas av både individer och på strukturell nivå. Samtidigt funderar tre ungdomar på vad skogen är bra till: ved, promenad, hem för djuren – och toapapper är ju bra att ha.

Fem filmer presenterar läromedlets lika många teman. Tre ungdomar reflekterar över skog i sin vardag, och forskare och andra experter ger sitt perspektiv på temat. Använd temafilmerna för att väcka intresse, starta diskussioner eller kanske stänga ett ämne.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Testa ditt klimatavtryck
Om övningen Skriv ut

Övningen är ett sätt att arbeta med individens klimatavtryck och den ger även möjlighet till diskussioner kring klimatproblematik på individnivå. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Hur kan du påverka familjen?
Om övningen Skriv ut

Övningen kan ge inspiration till att förändra ett beteende. Här kan klassen variera aktiviteten i omfång och därmed också i tid. Tanken är att skapa ett diskussionsunderlag som sedan kan arbetas vidare med.

Källor till informationen i diagrammen:

Bild 1. Vad tycker unga om miljö och klimat? Undersökningen genomfördes 2019 av Novus på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Illustration: SLU.

Bild 2. Hur påverkar unga hushållens konsumtion? Undersökningen genomfördes 2018 av Ungdomsbarometern. Illustration: SLU.

 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Vårt klimatavtryck (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Bildspelet handlar om hur ekologiska fotavtryck och klimatavtryck kopplas till de globala målen. Fokus ligger på att beskriva Sveriges klimatavtryck nationellt och internationellt. I bildspelet behandlas mat, transporter och konsumtion samt ungdomars tankar kring hur de påverkar hushållens konsumtion. 

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom bildspel och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller fördjupad läsning.

Den här övningen...

Vad lärde du dig om klimatet?
Om övningen Skriv ut

Här testas hur eleverna kan koppla olika aktiviteter till sitt eget klimatavtryck. Uppgiften passar bra som ett avslut, en exitticket, till området klimat. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips
Övning

Den här övningen...