Människan och skogen

Tema

Människan och skogen

Om människan och skogen

Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en del av lösningen på de utmaningar vi står inför. Människor och aktörer har olika intressen i skogen: miljö och klimat, ekonomi, sociala värden – och ofta står dessa intressen i konflikt med varandra. Hur skogen ska hanteras är en komplex och mycket aktuell fråga. Filmen som är kopplat till temat handlar om varför det finns så många sanningar i skogsfrågan och hur vi kan enas. Använd filmen för att väcka intresse för temat och starta diskussioner. Filmen, med tillhörande övning, finns här. 

Avsnitt inom temat människan och skogen

Människan och skogen Synen på skogen
Avsnittet innehåller en översiktsbild över skogsfrågan idag: aktörerna, lagarna, varför människor tycker så olika. Och hur vi kan enas.
Människan och skogen Skogen och framtiden
Önskemålen på skogen är många, och den kommer inte att räcka till allt. I det här avsnittet får eleverna möjlighet att reflektera över sin egen ståndpunkt.
Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se