Biologisk mångfald

Tema

Biologisk mångfald

Om biologisk mångfald

Biologisk mångfald är livet! Den är själva grunden för vårt liv på jorden. Vi behöver förse oss med den mat och energi, det vatten och råmaterial vi behöver, utan att skada den biologiska mångfalden. Du kan använda temafilm 3 för att väcka intresset för ämnet, och för att starta diskussioner. Maria Danvind från Naturskyddsföreningen och forskaren Jörgen Sjögren resonerar kring biologisk mångfald, hur vi kan behålla starka ekosystem och rädda arter från att dö ut. Filmen, med tillhörande övning, finns här.

Avsnitt inom temat biologisk mångfald

Biologisk mångfald Skogens biologiska mångfald
I det här avsnittet kikar vi in i skogen och dess viktiga biologiska mångfald. Eleverna får fördjupa sig i Sveriges varierande biologiska mångfald.
Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se