Entreprenörskap

Total tidsåtgång ca 120 min

Här får eleverna simulera en designprocess genom ett fiktivt företag och lära sig göra avvägningar kopplade till hållbarhetsfrågor. Uppdraget innehåller kreativa element som produktutveckling, hemliga uppdrag, design och reklam. Lektionspaketet består av en övning som kan varieras i tid.  

 

Den moderna entreprenören
Om övningen Skriv ut

Här får eleverna simulera en designprocess och göra olika avvägningar kopplade till hållbarhetsfrågor genom att driva fiktiva företag. De får också skapa egna reklamkampanjer och reflektera kring produktion och konsumtion. Beräknad tidsåtgång är 120–180 minuter, men det är lätt att variera omfattningen på uppgiften. Se gärna till att eleverna har tillgång till flödesschemat, antingen utskrivet på A3, eller digitalt. De kan ladda ned sitt flödesschema på elevsidan och skriva digitalt direkt i pdf-dokumentet.  

 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...