Framtidsscenarier

Total tidsåtgång ca 290 min

I det här lektionspaketet utforskar vi vilken värld vi skulle kunna vakna upp till år 2050, baserat på fyra framtidsscenarier. Alla övningar i lektionspaketet handlar om att eleverna ska få reflektera kring hur samhället kan se ut år 2050. De kan genomföras fristående eller i ett större tema tillsammans. Uppskattad tidsåtgång gäller totalt för samtliga övningar.

Framtiden 2050: intro

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Framtiden 2050: brevet

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Framtiden 2050: affischen

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Framtiden 2050: filmen

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...