Förändrat klimat

Total tidsåtgång ca 170 min

I det här lektionspaketet får eleverna repetera grunderna för klimatförändringarna, men det finns också möjligheter att fördjupa sig i diagram och vetenskapliga texter.

Hur förändras klimatet? (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom det och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller en fördjupad läsning.

Den här övningen...

Läs om tröskelvärden
Om övningen Skriv ut

I denna övning utmanas eleverna i att läsa en vetenskaplig text på engelska. De får möjlighet att skaffa sig läserfarenhet från webbsidor de normalt inte brukar fördjupa sig i. Det är en viktig del i att kunna ta till sig vetenskaplig information från nätet. 

Övningen tar 60–120 minuter beroende på program och elevkategori, och om den genomförs i samarbete mellan biologi/naturkunskap och engelska. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Klimatförändringar och samhället 
Om övningen Skriv ut

I denna övning tränas eleverna i att resonera med varandra kring händelser som sker i samhället på grund av klimatförändringarna. Klimatförändringarna påverkar på flera olika sätt och på flera nivåer där de sociala och ekonomiska konsekvenserna är och blir stora i takt med att förändringarna blir allt större. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...