Instruktioner för elever

Är alla arter viktiga?

I par
10 min

Intro till övningen

Är alla arter viktiga? Viktiga för vem? I denna övning får du diskutera och motivera kring några olika arters betydelse. Diskutera parvis och välj ut tre arter. Det kan till exempel vara fästing, prästkrage och människa. Besvara frågorna nedan. 

Frågor att diskutera

Varför är de tre arterna viktiga för ett ekosystem?

Motivera varför respektive art är viktig. 

Vad skulle hända om vi kan visa att en art bara är viktig för sin egen skull? 

Den här övningen...