Känsla för skogen
Om övningen Skriv ut

Övningen fungerar som en introduktion till skogens biologiska mångfald och skogstyper.  

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Skogens biologiska mångfald (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom det och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller en fördjupad läsning.

Den här övningen...

Film: Var ska vi ta bröllopsfotot
Om övningen Skriv ut

Övningen ger olika perspektiv på upplevelser av skog i olika faser i livscykeln. I filmen diskuterar och reflekterar människor över känslor och relationer till olika sorters skog.  

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Fin- och fulskog 
Om övningen Skriv ut

Det här är en diskussionsövning där utgångspunkten är ett dilemma som handlar om ett kalhygge. Övningen ger eleverna en bild av vilka olika infallsvinklar som kan finnas för att bruka skogen i Sverige.  

Övningen passar bra efter att eleverna har fått se filmen Bröllopsfotot (Finskog och fulskog).   

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Biologisk mångfald i olika län (fördjupning)
Om övningen Skriv ut

Övningen fungerar som en fördjupning inom området biologisk mångfald. Här kan eleverna ta del av hur variationen kring biologisk mångfald kan se ut i Sverige. Genom att använda insamlad statistik från Taxwebb, Riksskogstaxeringens interaktiva analysverktyg, kan olika grafer från respektive län i Sverige studeras. Graferna gör det enklare att diskutera olika förutsättningar kring den biologiska mångfalden i vårt land. Variationen är stor både geografiskt, klimatmässigt men även hur mark- och skogsanvändningen ser ut.

 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Brand, bofink och bronshjon – en film om skog med höga naturvärden
Om övningen Skriv ut

Det finns två versioner av filmen – en version med berättarröst och en utan berättarröstFilmen innehåller upplevelser i en skog med höga naturvärden. Genom att se filmen, använda lärarmanus och diskutera tillsammans kan eleverna få en tydligare bild av och en bättre förståelse för skog med höga naturvärden. Filmen passar bra som inspiration till ekologi eller ett avslut inom samma moment. Övningen är en lärarhandledd filmvisning, och har därför ingen elevsida. 

Det kan även vara bra att se filmen om produktionsskog i samband med denna film. 

 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Älgpopulationen på Älgön
Om övningen Skriv ut

I övningen dyker vi in i älgarnas värld på den fiktiva ön Älgön för att lära oss mer om populationsekologi. Eleverna får chansen att diskutera hur älgpopulationen kan påverkas av olika faktorer. Övningen finns i tre olika varianter – enkel, medelsvår och svår. En bra introduktion till övningen är att titta på SVT:s höjdpunkter från Den stora älgvandringen 2023 (49 minuter) på svtplay.se. Filmen visar älgens naturliga habitat, näringsvävens olika delar och arter som samexisterar med älgar.

Tidsåtgång: 20-80 minuter

Genomförande
Tips
Genomförande
Tips

Den här övningen...