Biobaserade råvaror

Total tidsåtgång ca 80 min

Att använda förnybara, biobaserade råvaror är en del i att ställa om mot ett hållbart samhälle. Vad är biobaserade råvaror, och varför ska vi använda dem?

 

 

Varifrån kommer pizzakartongen? – en film om svenskt skogsbruk
Om övningen Skriv ut

Denna övning är en lärarhandledd filmvisning, och har därför ingen elevsida. Filmen är utformad som en upplevelse i produktionsskog. Genom att se filmen, använda lärarmanus och diskutera med eleverna kan du ge dem en tydligare bild av och en bättre förståelse för hur svensk skog brukas. Övningen är en lärarhandledd filmvisning. Filmen kan gärna ses i anslutning till filmen om skog med höga naturvärden och i samband med något av våra teman Biologisk mångfald, Skogen som cirkulär resurs eller Människan och skogen 

Filmens syntolkning är integrerad i berättarrösten. Det innebär att berättarrösten tar upp viktig visuell information som inte framgår av övrigt ljud i filmen, så att personer med begränsad syn ska kunna ta del av allt innehåll.  

 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Varför ska vi använda biobaserade råvaror?
Om övningen Skriv ut

I denna övning diskuterar eleverna produkters ursprung och hur biobaserade råvaror skiljer sig mot fossila råvaror.

Genomförande
Diskussion
Genomförande
Diskussion

Den här övningen...

Biobaserade råvaror (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom det och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller en fördjupad läsning.

Den här övningen...