Instruktioner för elever

Varför ska vi använda biobaserade råvaror?

30 min

Intro till övningen

Vilka fördelar finns det med att använda biobaserade råvaror? Diskutera två och två.

 

 

Instruktioner för övningen

 1. Reflektera

  Vilka effekter skulle vi som land få om vi ersätter fossila råvaror med biobaserade råvaror?

 2. Diskutera utifrån olika perspektiv

  • Ekologiskt – hur kan våra marker påverkas?
  • Ekonomiskt – hur skulle landets ekonomi kunna påverkas?
  • Socialt – hur kan olika grupper av människor påverkas?
 3. Summera

  Summera diskussionen i helklass.

Den här övningen...