Introduktion cirkulär bioekonomi

Innehåll i avsnittet

Cirkulär bioekonomi är kombinationen av cirkulärt – att våra resurser används så länge som möjligt – och biobaserat och förnybart (istället för fossilt). Många kan nog enas om att cirkulärt och biobaserat är en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle, men det finns många frågor kring hur det ska gå till.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Introduktion cirkulär bioekonomi

Innehåll i avsnittet

Cirkulär bioekonomi är kombinationen av cirkulärt – att våra resurser används så länge som möjligt – och biobaserat och förnybart (istället för fossilt). Många kan nog enas om att cirkulärt och biobaserat är en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle, men det finns många frågor kring hur det ska gå till.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Introduktion cirkulär bioekonomi

Cirkulär ekonomi och bioekonomi

175 min

Kärnfulla, lekfulla övningar hjälper eleverna att förstå de komplexa begreppen cirkulär ekonomi och bioekonomi.
Biobaserade råvaror

80 min

I det här lektionspaketet pratar vi biobaserade råvaror. Vad är det, och varför ska vi använda dem?
Livscykelanalys

60 min

Med hjälp av ett flödesschema får eleverna bättre förståelse för en produkt livscykel, och därmed också för cirkulär ekonomi och resurshantering.

Vad funderar du på?

Om du saknar något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se