Instruktioner för elever

Testa ditt klimatavtryck

20 min

Intro till övningen

Övningen går ut på att se hur ditt individuella klimatavtryck ser ut. Först gör du ett test, sedan diskuterar du resultatet med en klasskamrat. 

Instruktioner för övningen

  1. Gör testet

    Testa ditt klimatavtryck på ClimateHero via länken nedan. 

  2. Diskutera

    Diskutera i par vad ni har fått för resultat. Ni kan bland annat prata om frågorna här nedanför. 

Frågor att diskutera

Är det lika lätt att leva klimatsmart för alla? Varför/varför inte?   

På vilka sätt skiljer det sig åt för olika personer att leva klimatsmart? Tänk tex ung/gammal, bor i staden eller på landet, hög- eller låginkomsttagare. Motivera era svar.

Om det skiljer sig, hur kan samhället underlätta för den grupp som har det svårare? Förklara hur ni tänker kring detta. 

Den här övningen...