Instruktioner för elever

Hur kan du påverka familjen?

80 min

Intro till övningen

Gör en egen enkätundersökning om miljö, klimat och konsumtion! Hitta inspiration från statistiken i bilderna nedan. 

Instruktioner för övningen

 1. Vad tycker unga om miljö och klimat?

  Välj ut några av påståendena (eller använd alla) från bild 1 (längst ner på sidan) och gör en undersökning bland dina kompisar. Sammanställ resultatet och jämför med statistiken i bilderna nedan. Stämmer resultaten med varandra? Vad skiljer sig åt?

 2. Hur påverkar unga hushållens konsumtion?

  Välj ut några av påståendena (eller använd alla) från bild 2 (längst ner på sidan) och gör en undersökning bland dina kompisar. Sammanställ resultatet och jämför med statistiken i bilderna nedan. Överensstämmer resultaten med varandra? Vad skiljer sig åt?

   

 3. Planera din förändring

  Fundera över om du själv kan göra en förändring i dina konsumtionsvanor. Vad skulle det i så fall vara? Sätt upp en plan för hur det skulle kunna genomföras. Diskutera din planering med en kompis.

Bilder till övningen

Den här övningen...