Instruktioner för elever

Vad lärde du dig om klimatet?

Enskilt
15 min

Intro till övningen

I denna övning ska du reflektera och repetera kring olika klimatbeteenden. Vad är det mest klimatsmarta beteendet och vad är ett mindre klimatsmart sätt? Längst ner på sidan finns tre bilder, där du kan koppla olika aktiviteter till olika utsläppsnivåer. 

Instruktioner för övningen

 1. Bild 1: Vad är mest klimatsmart?

  Vad är mest klimatsmart? Dra och släpp påståendena i pilen.

 2. Bild 2: Vad är mest klimatsmart - på kort och lång sikt?

  Vad är mest klimatsmart på kort respektive lång sikt? Dra och släpp påståendena i pilen.

 3. Bild 3: Var släpper vi ut mest växthusgaser?

  En genomsnittssvensk släpper ut nio ton växthusgaser per år. Hur fördelar sig dessa växthusgaser i de listade områdena? Dra aktiviteterna till respektive sektor i cirkeln.

 4. Bild 4: Vilket transportsätt är klimatsmartast?

  Färdsätt mellan Umeå och Stockholm. Placera färdsätt i rätt ordning utifrån minst till mest utsläpp av växthusgaser.

Den här övningen...