Framtidsscenarier om skogen, en biobaserad och cirkulär resurs

Karin Johansson

Material från skogen används till hus, möbler och kartong, och kan ersätta flera produkter som idag görs av fossila råvaror. Att använda biobaserade råvaror så länge som möjligt i ett kretslopp kan vara en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Men hur ser det hållbara samhället ut? I det här webbinariet utforskade vi framtidsscenarier utifrån forskning, didaktik och övningen Framtidsscenarier i Skogslabbet.

Vi fick tekniska problem vid inspelningen av webbinariet, så det går dessvärre inte att titta på i efterhand.

  • Camilla Widmark, forskare vid SLU, lyfte aktuell forskning kopplat till cirkularitet, biobaserat och framtidscenarier
  • Karin Johansson, en av våra läromedelsförfattare, berättade om Skogslabbets didaktiska upplägg
  • Deltagarna testade och diskuterade övningen Framtidsscenarier
  • Vi rundar av med en diskussion tillsammans med Camilla och Karin, och du kan ställa frågor.
Karin Johansson
Karin Johansson, författare Skogslabbet
Camilla Widmark, SLU
Camilla Widmark, forskare SLU