Biologisk mångfald (6 december 2022)

Se webbinariet om biologisk mångfald i efterhand (nedklippt version). Ladda ner presentationen (ännu ej tillgänglighetsanpassad).

Skog och klimat (9 december 2022)

Se webbinariet om skog och klimat i efterhand (nedklippt version). Ladda ner presentationen (ännu ej tillgänglighetsanpassad).

Framtidsscenarier om skogen, en biobaserad och cirkulär resurs (28 mars 2023)

Material från skogen används till hus, möbler och kartong, och kan ersätta flera produkter som idag görs av fossila råvaror. Att använda biobaserade råvaror så länge som möjligt i ett kretslopp kan vara en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Men hur ser det hållbara samhället ut? I det här webbinariet utforskar vi framtidsscenarier…
Läs mer om ”Framtidsscenarier om skogen, en biobaserad och cirkulär resurs (28 mars 2023)”

Träffa oss på SETT 18-20 april!

Jenny Fornell Hjelm (redaktör) och Jessika (projektledare) kommer att finnas på SETT-dagarna 18-20 april. Kom och prata med oss, om skog, skola och Skogslabbet. Du kan vinna vår nya skogslåda till din klass, med material och produkter från skogen. Vi har tagit fram en första prototyp av Skogslådan, som är kopplad till Skogslabbets tema Skogen…
Läs mer om ”Träffa oss på SETT 18-20 april!”

Tipsa dina kollegor

Om du vill tipsa dina kollegor om Skogslabbet finns nu en flyer, en affisch och en enkel presentation. Under våren 2023 kommer vi att lägga till en lärmodul (liknande Skolverkets) för vart och ett av Skogslabbets fem teman. Ladda ner flyern (A5) Ladda ner affischen (A3, går även att skriva ut som A4) Ladda ner…
Läs mer om ”Tipsa dina kollegor”