Biologisk mångfald (6 december 2022)

Se webbinariet om biologisk mångfald i efterhand (nedklippt version). Ladda ner presentationen (ännu ej tillgänglighetsanpassad).

Skog och klimat (9 december 2022)

Se webbinariet om skog och klimat i efterhand (nedklippt version). Ladda ner presentationen (ännu ej tillgänglighetsanpassad).

Framtidsscenarier om skogen, en biobaserad och cirkulär resurs (28 mars 2023)

Material från skogen används till hus, möbler och kartong, och kan ersätta flera produkter som idag görs av fossila råvaror. Att använda biobaserade råvaror så länge som möjligt i ett kretslopp kan vara en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Men hur ser det hållbara samhället ut? I det här webbinariet utforskar vi framtidsscenarier…
Läs mer om ”Framtidsscenarier om skogen, en biobaserad och cirkulär resurs (28 mars 2023)”