Biologisk mångfald

Se webbinariet om biologisk mångfald i efterhand (nedklippt version). Ladda ner presentationen (ännu ej tillgänglighetsanpassad).

Läs mer om Biologisk mångfald

Skog och klimat

Se webbinariet om skog och klimat i efterhand (nedklippt version). Ladda ner presentationen (ännu ej tillgänglighetsanpassad).

Läs mer om Skog och klimat

Framtidsscenarier om skogen, en biobaserad och cirkulär resurs

Material från skogen används till hus, möbler och kartong, och kan ersätta flera produkter som idag görs av fossila råvaror. Att använda biobaserade råvaror så länge som möjligt i ett kretslopp kan vara en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Men hur ser det hållbara samhället ut? I det här webbinariet utforskade vi framtidsscenarier […]

Läs mer om Framtidsscenarier om skogen, en biobaserad och cirkulär resurs