Innan och under rollspelet

Total tidsåtgång ca 200 min

Dags att debattera skogens roll på samrådsdagarna. Med hjälp av detta lektionspaket förbereder ni er inför och genomför rollspelet Debatten om skogen. 

Förbered för rollspelet

Om övningen

Skriv ut

Här ges en översiktlig bild av rollspelet och instruktioner för hur ni skapar roller och aktörsgrupper. 

Genomförande

Tips

Genomförande

Tips

Den här övningen...

Debatten om skogen (bildspel)

Om bildspelet

Skriv ut

Introducera rollspelet med hjälp av detta bildspel. Bildspelet tar bland annat upp vad vi använder skogen till idag och att många olika åsikter finns till vad vi kan använda skogen till.

 

Den här övningen...

Genomför rollspelet

Om övningen

Skriv ut

Syftet med övningen är att eleverna genom rollspel får mer kunskap kring hur vi sköter och hanterar skogen. Debatten om skogen är ett rollspel anpassat till gymnasienivå där eleverna får träna förmågor som argumentation och handlingskompetens. 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...