Debatten om skogen

Innehåll i avsnittet

Debatten om skogen är ett rollspel där handlingskompetens står i centrum. Genom att spela olika karaktärer får eleverna sätta sig in i olika perspektiv kring hur skogen kan användas. Deltagarna tillhör olika aktörsgrupper som har kallats för att delta i samrådsdagar om skogens framtid. 

Här får eleverna chans att tycka, tänka och ta ställning som någon annan. Genom att undersöka intressefrågor om den svenska skogen med hjälp av en karaktär, blir elevernas handlingskompetens och argumenterande det centrala. Målet är att rollspelet ska ge kunskaper för att bättre förstå den komplexa situationen kring skogen i ett hållbart samhälle.  

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Debatten om skogen

Innan och under rollspelet 200 min
Med hjälp av detta lektionspaket förbereder ni er inför och genomför rollspelet Debatten om skogen. Välkommen till samrådsdagar om skogens framtid!
Efter rollspelet 75 min
I detta lektionspaket får eleverna berätta om sin upplevelse av rollspelet samt analysera och jämföra argumenten från de olika aktörsgrupperna i spelet.
Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se