Skogstyper

Total tidsåtgång ca 105 min

I det här lektionspaketet får eleverna jämföra biologisk mångfald mellan Sveriges län, och utforska hur människors känslor inför och relation till skogen varierar med typ av skog. Vad är fin skog, och vad är ful skog?

Känsla för skogen

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Skogens biologiska mångfald (bildspel)

Den här övningen...

Bröllopsfotot

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Fin- och fulskog 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Biologisk mångfald i olika län (fördjupning)

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...