Instruktioner för elever

Biologisk mångfald i olika län (fördjupning)

Enskilt
30 min

Intro till övningen

Hur ser biologisk mångfald ut på olika platser i Sverige? Det ska du och din kompis/grupp ta reda på genom att använda insamlad statistik från Riksskogstaxeringen

Instruktioner för övningen

 1. Besök Riksskogstaxeringen

  Gå in på länken här nedanför, och klicka vidare till temat biologisk mångfald.   

  Klicka på länet för att få fram ett diagram där länets biologiska mångfald beskrivs med hjälp av olika grafer.   

   

 2. Beskriv förändringar

  Beskriv hur andelen gammal skog, död ved och äldre lövskog har förändrats under de senaste 25 åren.  

  Hur kan dessa tre beskrivningar visa hur den biologiska mångfalden förändras?    

   

 3. Summera

  Summera i helklass.  

Den här övningen...