Hur använder vi skogen?

Total tidsåtgång ca 50 min

Lektionspaketet ger en överblick över relationen mellan människan och skogen. Hur använder vi – och hur vill vi använda – skogen? Hur nyttjas skogen idag? Vilka aktörer och intressenter finns? I lektionspaketet finns ett bildspel och en concept cartoon som tar upp frågan: Vad ska skogen räcka till?. 

Temafilm 5: Människan och skogen

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Människan och skogen (bildspel)

Den här övningen...

Vad ska skogen räcka till?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...