Instruktioner för elever

Läs om tröskelvärden

Enskilt
90 min
Intro till övningen

I denna övning ska du få pröva att läsa en vetenskaplig text kring klimatproblematik. Artikeln handlar om globala tröskelvärden (på engelska: tipping points) där olika klimatförändringar kan bli bestående och få svårighet att återgå till en normal nivå. 

Texten är hämtad ur en erkänt viktig vetenskaplig källa, tidskriften Nature (2019), och är på engelska. Texten innehåller en mängd viktiga begrepp. En begreppslista finns bifogad längre ner i instruktionen, så det blir lättare att förstå. 

Instruktioner för övningen

 1. Snabbläs artikeln

  Läs rubrik, ingresstext och underrubriker i texten, studera bilder och läs bildtexter. Nu får du en ram för vad artikeln handlar om.  

 2. Djupläs artikeln

  Läs, stryk under och markera de delar som är svåra och/eller viktiga. Använd begreppslistan som stöd. Försök förstå på djupet vad forskarna vill förmedla och samla in ny kunskap som de presenterar. 

 3. Sammanfatta

  Skriv upp fyra punkter som sammanfattar artikeln du har läst. 

 4. Diskutera med en kompis

  Diskutera dina punkter och artikeln i sin helhet med en kompis. Tog ni ut liknande punkter? Vilket är budskapet i artikeln? Vad vill artikeln berätta för dig? Vilken målgrupp tror du att artikeln är riktad till? 

Den här övningen...