Instruktioner för elever

Klimatförändringar och samhället 

Enskilt
60 min
Intro till övningen

I denna övning arbetar ni i grupp. Här ska ni fundera över vilka sociala och ekonomiska konsekvenser som klimatförändringar ger i samhället. 

Instruktioner för övningen

 1. Lista klimatförändringar

  Börja med att diskutera olika klimatförändringar som gruppen kan komma på. Skriv in i kolumnen för klimatförändring i tabellen. 

 2. Vad är konsekvenserna?

  Fortsätt med gruppens tankar kring vad en social respektive en ekonomisk konsekvens av klimatförändringen kan vara. Skriv in exempel i tabellen. 

 3. Hur påverkas dessa?

  Fundera över hur dessa konsekvenser kan påverkas av olika klimatförändringar. Blir det värre, bättre eller oförändrat om klimatet förändras? Motivera detta i tabellens fjärde kolumn. 

 4. Fördjupa er

  Välj ut en klimatförändring ur tabellen som ni diskuterat. Använd följande frågor för att sätta olika fokus på era klimatdiskussioner: 

  • Hur påverkas människors hälsa av klimatförändringen? 
  • Hur påverkas människors migration och splittrade samhällen av klimatförändringen? 
  • Hur påverkas konflikter, våld och kriminalitet mellan människor av klimatförändringen? 
  • Hur påverkas social och politisk instabilitet av klimatförändringen? 
  • Hur påverkas internationella konflikter och samarbeten av klimatförändringen? 
  • Hur påverkas jämställdheten av klimatförändringen? 
  • Hur påverkas våld mot kvinnor av klimatförändringen? 
 5. Googla

  Hur nära sanningen är ni? Googla efter svar på era analyser på nätet. Välj ut en aktuell artikel med koppling mellan: 

  • Klimatförändring och sociala konsekvenser 
  • Klimatförändring och ekonomiska konsekvenser 
 6. Skapa en händelsekedja

  Använd era anteckningar för att skapa en händelsekedja. Starta med en klimateffekt som sedan fortsätter med en konsekvens i samhället. Hur många konsekvenser kan ni få ihop? Skriv ned. 

 7. Dra slutsatser

  Vilka slutsatser kan ni – utifrån denna diskussionsövning – dra kring klimatförändringarnas påverkan i samhället? 

Bild till övningen

Den här övningen...