Globala mål och skog

Total tidsåtgång ca 60 min

Globala målen är en given röd tråd genom läromedlet, och det här korta lektionspaketet utgör en bra kunskapsbas. Den svenska skogen får en central roll i att konkretisera de globala målen och koppla dem till Sverige. Ett par korta diskussioner sätter ljus på målkonflikter kopplade till de globala målen. 

 

Temafilm 1: Hållbar utveckling

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Vad kan du om omvärlden (quiz)?

Genomförande

Tips

Genomförande

Tips

Övning

Den här övningen...

Globala mål och skog (bildspel)

Den här övningen...

Vad gör du om tio år?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...