Instruktioner för elever

Sortera hållbarhet

30 min

Intro till övningen

Hållbar utveckling innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa en fungerande samhällelig, kulturell och ekonomisk utveckling i balans med jordens ekologiska system. I den här övningen ska du placera olika begrepp kopplade till hållbar utveckling. Övningen består av tre delar: A, B och C. 

Instruktioner för övningen

 1. Del A

  På första bilden (del A) ser du tre cirklar, en ekologisk, en social och en ekonomisk, och ett antal begrepp. I vilken cirkel hör respektive begrepp hemma? Vissa begrepp kan placeras i flera cirklar, andra bara i en. Koppla ett begrepp till en eller flera cirklar genom att ringa in begreppet och dra ett streck till den cirkel du tycker är rätt. Gör sedan samma sak med resten av begreppen. Motivera varför du kopplar begreppen till en specifik cirkel och varför vissa begrepp passar i flera cirklar.

 2. Del B

  I den andra bilden (del B) har de tre cirklarna sammanlänkats och tre överlappande fält har bildats: socialekologiska, socialekonomiska och miljöekonomiska. Vilka begrepp vill du flytta till de nya fälten? Markera dessa och koppla till de nya fälten med streck. Motivera varför du flyttar begreppen.

 3. Del C

  I den sista bilden (del C) finns ett nytt fält, hållbar utveckling. Vilka begrep vill du flytta till det nya fältet? Markera dessa och koppla till det nya fältet. Motivera varför du flyttar begreppen. 

Bilder till övningen

Tips för att skriva texten

Begrepp att koppla

 • Begrepp att koppla: 
 • Arbete  
 • Bevarande av biologisk mångfald  
 • Cirkulära ekonomier  
 • Energieffektivitet  
 • Fattigdom  
 • Forskning och utbildning  
 • Hållbara produkter  
 • Klimatförändring  
 • Kostnader  
 • Minska utsläpp  
 • Minskade ekologiska fotavtryck  
 • Mänskliga rättigheter  
 • Orättvisa  
 • Rättvis handel  
 • Sjukvård  
 • Säkra bostäder  
 • Tillväxt  
 • Trygg ekonomi  
 • Trygghet  
 • Utbildning  
 • Vinster  
 • Våld  
 • Återbruk av produkter  
 • Återuppbyggande av ekosystemtjänster 

Den här övningen...