Instruktioner för elever

Vad ska skogen räcka till?

Enskilt
10 min

Intro till övningen

Det finns många olika åsikter i frågan om vad vi ska göra med skogen. En del av de intressegrupper som deltar i debatten om hur skogen ska användas är t.ex. privata skogsägare, skogsbolag, renskötande samer, allmänheten, miljöorganisationer och myndigheter.  

Instruktioner för övningen

 1. Reflektera

  Längst ner på sidan finns en bild med sex personer som ger sin åsikt om skogen. Läs deras åsikter i bilden eller här nedanför. Reflektera först själv en stund. 

  •  Vi måste se till att människor trivs i skogen. Därför kan vi inte ha kalhyggen överallt. 
  • Vi måste lagra mer kol för att motverka växthuseffekten. Så plantera mer skog! 
  • Vi måste använda skogen till att producera biobränsle, så att vi kan fasa ut olja och naturgas. 
  • Vi måste bevara så många djur- och växtarter som möjligt i skogen, inte bara för vår skull utan också för arternas egen skull. 
  • Vi måste göra skogen mer tillgänglig för fler. Därför ska vi se till att det skapas fler företag inom naturturism. 
  • Vi måste ta hänsyn till andra intressen än timmerproduktion, tex. att se till att det finns renbete. 
 2. Diskutera

  Diskutera bilden och perspektiven med en kompis. Har ni några förslag på fler åsikter? 

 3. Gissa intressegrupp

  Vilka intressegrupper tror ni att de olika personerna tillhör? Privata skogsägare eller skogsbolag? Renskötande samer eller allmänheten? Miljöorganisationer eller myndigheter? 

Bild till övningen

Den här övningen...