Instruktioner för elever

Temafilm 1: Hållbar utveckling – skogsarkitekt eller trädekonom

Enskilt
20 min

Intro till övningen

Sheila Holmes såg en film om Madagaskar i sjätte klass, och visste direkt att hon ville åka dit. Nu forskar hon om skog och djur på Madagaskar, och jobbar med att uppfylla flera globala mål samtidigt. I denna temafilm får ni också träffa två ungdomar, som filosoferar om skog och jobb. Ska Emil bli skogsarkitekt eller trädekonom?

Instruktioner för övningen

 1. Se filmen

  Se Temafilm 1: Hållbar utveckling. Länken hittar du här nedanför. 

 2. Besvara flervalsfrågor  

  Hur stor del av landytan på jorden består av skog?

  • a) 1/4 – en fjärdedel
  • b) 1/3 – en tredjedel
  • c) 1/5 – en femtedel

   Vad innebär begreppet avskogning?

  • a) Skogstäckt område omvandlas till åkermark eller betesmark
  • b) Skogstäckt område omvandlas till ett hygge
  • c) Skogstäckt område omvandlas till skogsplantering

   

 3. Reflektera och diskutera

  Frågor att diskutera efter flervalsfrågorna: 

  • Vad var mest och minst intressant i temafilmen? Motivera. 
  • Vad var mest och minst oväntat i temafilmen? Motivera. 

Den här övningen...