Instruktioner för elever

Framtiden 2050: filmen

Grupp
180 min

Intro till övningen

Ni ska göra en film om ett framtidsscenario och filmen ska vara 2–5 minuter lång.

Instruktioner för övningen

 1. Ladda ner och läs

  Ladda ner det scenario som er grupp har fått via länken nedan. Läs igenom scenariot.

 2. I filmen ska det på något sätt framgå:

  • Hur framtiden kan se ut utifrån det scenario som ni har fått att jobba med. Presentera till exempel hur en vanlig dag kan se ut för någon som lever i det samhälle som scenariot beskriver.
  • Vilka yrken finns? Vad människor jobbar med?
  • Hur bor människor?
  • Några konsekvenser för samhället, reflektioner kring hur det är att leva i det samhälle som scenariot beskriver.
  • På vilket sätt framtidsscenariot är mer hållbart än det samhälle vi har idag.

Den här övningen...