Lärmodul biologisk mångfald

Om Skogslabbets tema biologisk mångfald

Biologisk mångfald är livet! Den är själva grunden för vårt liv på jorden. Vi behöver förse oss med den mat och energi, det vatten och råmaterial vi behöver, utan att skada den biologiska mångfalden. I det här temat i läromedlet [beskriv temat mer – jag eller ni]

Bild

Avsnitt i temat biologisk mångfald:

 1. Introduktion biologisk mångfald: Biologisk mångfald är livsviktigt. I det här avsnittet går vi igenom hur och varför.
 2. Skogens biologiska mångfald: I det här avsnittet kikar vi in i skogen och dess viktiga biologiska mångfald. Eleverna får fördjupa sig i Sveriges varierande biologiska mångfald.
 3. Skogens ekosystemtjänster: Ekosystemtjänster kan sägas vara skogens bidrag till människors välbefinnande. I det här avsnittet utforskar eleverna möjligheter och hot mot ekosystemtjänster.

Lärmodulen

Lärmodulen berör biologisk mångfald och vår hantering av skogen. Den innehåller en temafilm, en text, ett bildspel och en vald övning som kan genomföras tillsammans med kollegor i ett ämneslag eller ett programarbetslag.

 1. En temafilm om biologisk mångfald (drygt 5 minuter). Filmen inleder temat biologisk mångfald i läromedlet. I filmen varvas ungdomars filosoferande med en skogsforskare och en verksamhetsutvecklare från Naturskyddsföreningen, som ger sina perspektiv på temat biologisk mångfald.
 2. En text (det finns fjorton olika) i kapitel 1 om biologisk mångfald, i antologin Skogens värden – forskares reflektioner (Mittuniversitetet, 2022).
 3. Ett bildspel om biologisk mångfald, med tillhörande manus.
 4. En vald aktivitet som kan genomföras och testas med elever, alternativt testas tillsammans kollegialt.

Gör så här

Moment A – individuell förberedelse

 1. Se Temafilm 3: Biologisk mångfald och skriv ned dina reflektioner.
 2. Välj en text (det finns fjorton olika) i kapitel 1 om biologisk mångfald, i antologin Skogens värden – forskares reflektioner. Läs avsnittet och skriv ned dina reflektioner.
 3. Reflektionerna bildar underlag för diskussioner i moment B.

Moment B – kollegialt arbete

 1. Diskutera och reflektera kring Temafilm 3: Biologisk mångfald från moment A.
 2. Diskutera de texter som var och en har läst ur kapitlet om biologisk mångfald i Skogens värden.
 3. a) Titta på bildspel Biologisk mångfald och läs manus tillsammans.
  b) Diskutera innehåll och manus. Hur kan bildspelet anpassas till din undervisning?
 4. a) Planera och förbered en aktivitet utifrån det ni tittat på och diskuterat.
  b) Hur skulle ni kunna anpassa innehållet i materialet till era elevgrupper? Använd material ur Skogslabbets tema Biologisk mångfald.

Moment C – aktivitet

 1. Genomför någon av övningarna i Skogslabbets tema Biologisk mångfald. Temat är uppdelat i tre avsnitt:
 • Introduktion till biologisk mångfald innehåller två lektionspaket:
  • Lektionspaketet Arter och ekosystem har övningarna Är alla arter viktiga, Så funkar biologisk mångfald, Varg, rådjur och tall i ett ekosystem och Vem gör vad i ett ekosystem.
  • Lektionspaketet Läs om biologisk mångfald har övningarna Läs och lär om biologisk mångfald och Varför bry sig om biologisk mångfald.
 • Skogens biologiska mångfald innehåller ett lektionspaket: Skogstyper, med övningarna med övningarna Känsla för skogen, Bröllopsfotot, Fin- och Fulskog och Biologisk mångfald i olika län.
 • Skogens ekosystemtjänster finns ett lektionspaket Tjänster och gentjänster med övningarna Fotomontage, Ekosystemtjänster nära dig och Smaka på skogsbad.

2. Dokumentera hur övningen fungerade med eleverna och dina egna reflektioner kring övningen. Om övningen genomfördes kollegialt, reflektera kring hur det fungerade och diskutera hur den skulle fungera med elever.

Moment D – gemensam uppföljning

 1. Utgå från era reflektioner i moment C och beskriv aktiviteten för varandra.
 2. Summera vad som var bra och vad som var mindre bra med aktiviteterna.
 3. Diskutera hur materialet kan användas för ett ämneslag respektive ett programarbetslag.