Förändrat klimat

Total tidsåtgång ca 170 min

I det här lektionspaketet får eleverna repetera grunderna för klimatförändringarna, men det finns också möjligheter att fördjupa sig i diagram och vetenskapliga texter.

Hur förändras klimatet? (bildspel)

Den här övningen...

Läs om tröskelvärden

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Klimatförändringar och samhället 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...