Tjänster och gentjänster

Total tidsåtgång ca 180 min

I det här lektionspaketet får eleverna diskutera vad ekosystemtjänster är, och vad de betyder för oss människor. Det finns också två möjligheter för eleverna att komma ut i naturen.

Fotomontage

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Skogens ekosystemtjänster (bildspel)

Den här övningen...

Ekosystemtjänster nära dig

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Smaka på skogsbad

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...